Helse, miljø og sikkerhet på Det humanistiske fakultet

Lokal beredskapsplan for HF

Det humanistiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Arbeidsmiljøutvalget ved HF (HF-LAMU)

Lokalt arbeidsmiljøutvalget (HF-LAMU) arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:

22 85 66 66

HMS - Arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy

Opplæring

Oversikt over kommende HMS-kurs på UiO