Lokalt arbeidsmiljøutvalg

LAMU arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 HF-LAMU for 2021

Representanter arbeidsgiversiden  
Monica Bakken monica.bakken@hf.uio.no
Helga Reiss helga.reiss@hf.uio.no
Ragnhild Rebne ragnhild.rebne@ikos.uio.no
Karina Kleiva karina.kleiva@ilos.uio.no
Karen M. Haugland (vara) k.m.haugland@ifikk.uio.no
   
Representanter arbeidstakersiden  
Mia Brunelle Jønnum, lokalt hovedverneombud m.b.jonnum@ilos.uio.no
Helén Rummelhoff helen.rummelhoff@media.uio.no
Pia Søndergaard pia.sondergaard@ifikk.uio.no
Kate Vivi Rasch k.v.rasch@iln.uio.no
   
Representant Eiendomsavdelingen  
Rune Greaker rune.greaker@admin.uio.no
   
Studentrepresentant (1 år av gangen)  
Marius Frans Linus Hillestad mfhilles@student.media.uio.no 
   
Læringsmiljøkontakt, observatør  
Signe Ingjerd Thorstad s.i.thorstad@hf.uio.no
   
Sekretær  
Karoline Farbrot, HMS-koordinator karoline.farbrot@hf.uio.no
   

HFs lokale arbeidsmiljøutvalg (HF-LAMU) er underlagt det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) og består av representanter for arbeidsgiverne, representanter for arbeidstakerne og en studentrepresentant. Medlemmer av HF-LAMU er valgt for en periode på to år. HF-LAMU består i 2021 av fire representanter for arbeidsgiverne, fire representanter for arbeidstakerne og en studentrepresentant. LAMU ledes i 2021 av arbeidsgiversiden.

 

 Møter og referater for HF-LAMU

 

2021  
25.11.2021  
23.09.2021  
27.05.2021  
04.03.2021  
2020  
19.11.2020  
24.09.2020 Referat
04.06.2020 Referat
06.02.2020 Referat
Sak tatt på sirkulasjon Vedtak
2019  
21.11.2019 Referat
26.09.2019 Referat
23.05.2019 Referat
14.03.2019 Referat
2018  
15.11.2018 Referat
20.09.2018

Referat, vedlegg

31.05.2018 Referat
15.02.2018 Referat

 Tidligere referater

Publisert 7. juli 2015 13:39 - Sist endret 21. jan. 2021 15:09