Lokalt arbeidsmiljøutvalg

LAMU arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 LAMU for 2019

Representanter arbeidsgiversiden  
Monica Bakken monica.bakken@hf.uio.no
Helga Reiss helga.reiss@hf.uio.no
Ragnhild Rebne ragnhild.rebne@ikos.uio.no
Katrine Randin katrine.randin@iakh.uio.no
Vara  
   
Representanter arbeidstakersiden  
Fridtjof Jerve, lokalt hovedverneombud fridtjof.jerve@hf.uio.no
Katerina Houben katerina.houben@media.uio.no
Pia Søndergaard pia.sondergaard@ifikk.uio.no
Kate Vivi Rasch k.v.rasch@iln.uio.no
   
Representant Eiendomsavdelingen  
Rune Greaker rune.greaker@admin.uio.no
   
Studentrepresentant (1 år av gangen)  
Marius Frans Linus Hillestad mfhilles@student.media.uio.no 
   
Læringsmiljøkontakt, observatør  
Signe Ingjerd Thorstad s.i.thorstad@hf.uio.no
   
Sekretær  
Karoline Farbrot, HMS-koordinator karoline.farbrot@hf.uio.no
   

HFs lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) er underlagt det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) og består av representanter for arbeidsgiverne, representanter for arbeidstakerne (verneombud) med vararepresentanter og en studentrepresentant med vara. LAMU er valgt for en periode på to år. LAMU består i 2019 av fire representanter for arbeidsgiverne, fire representanter for arbeidstakerne (verneombud) og en studentrepresentant. LAMU ledes i 2019 av arbeidsgiversiden.

 

 Møter og referater for HFs LAMU

2019  
21.11.2019  
26.09.2019  
23.05.2019 Referat
14.03.2019 Referat
2018  
15.11.2018 Referat
20.09.2018

Referat, vedlegg

31.05.2018 Referat
15.02.2018 Referat
2017  
16.11.2017 Avlyst
07.09.2017 Referat
01.06.2017 Referat
16.02.2017 Referat
2016  
17.11.2016 Referat
29.09.2016 Referat
26.05.2016 Referat
11.02.2016 Referat
Sak tatt på sirkulasjon Vedtak

 Tidligere referater

Publisert 7. juli 2015 13:39 - Sist endret 6. nov. 2019 12:54