Lokalt arbeidsmiljøutvalg

LAMU arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 LAMU for 2020

Representanter arbeidsgiversiden  
Monica Bakken monica.bakken@hf.uio.no
Helga Reiss helga.reiss@hf.uio.no
Ragnhild Rebne ragnhild.rebne@ikos.uio.no
Karina Kleiva karina.kleiva@ilos.uio.no
Karen M. Haugland (vara) k.m.haugland@ifikk.uio.no
   
Representanter arbeidstakersiden  
Mia Brunelle Jønnum, lokalt hovedverneombud m.b.jonnum@ilos.uio.no
Helén Rummelhoff helen.rummelhoff@media.uio.no
Pia Søndergaard pia.sondergaard@ifikk.uio.no
Kate Vivi Rasch k.v.rasch@iln.uio.no
   
Representant Eiendomsavdelingen  
Rune Greaker rune.greaker@admin.uio.no
   
Studentrepresentant (1 år av gangen)  
Marius Frans Linus Hillestad mfhilles@student.media.uio.no 
   
Læringsmiljøkontakt, observatør  
Signe Ingjerd Thorstad s.i.thorstad@hf.uio.no
   
Sekretær  
Karoline Farbrot, HMS-koordinator karoline.farbrot@hf.uio.no
   

HFs lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) er underlagt det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) og består av representanter for arbeidsgiverne, representanter for arbeidstakerne (verneombud) med vararepresentanter og en studentrepresentant med vara. LAMU er valgt for en periode på to år. LAMU består i 2020 av fire representanter for arbeidsgiverne, fire representanter for arbeidstakerne og en studentrepresentant. LAMU ledes i 2020 av arbeidstakersiden.

 

 Møter og referater for HFs LAMU

 

2020  
19.11.2020  
24.09.2020  
04.06.2020  
06.02.2020 Referat
Sak tatt på sirkulasjon Vedtak
2019  
21.11.2019 Referat
26.09.2019 Referat
23.05.2019 Referat
14.03.2019 Referat
2018  
15.11.2018 Referat
20.09.2018

Referat, vedlegg

31.05.2018 Referat
15.02.2018 Referat
2017  
16.11.2017 Avlyst
07.09.2017 Referat
01.06.2017 Referat
16.02.2017 Referat

 Tidligere referater

Publisert 7. juli 2015 13:39 - Sist endret 24. aug. 2020 13:47