Lokalt arbeidsmiljøutvalg (HF-LAMU)

LAMU arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 

HF-LAMU 2022

Representanter arbeidsgiversiden  
Monica Bakken monica.bakken@hf.uio.no
Helga Reiss helga.reiss@hf.uio.no
Ragnhild Rebne ragnhild.rebne@ikos.uio.no
Karen M. Haugland  k.m.haugland@ifikk.uio.no
Lin Malin Ullern (vara)  l.m.ullern@iakh.uio.no
   
Representanter arbeidstakersiden  
Mia Brunelle Jønnum (lokalt hovedverneombud) m.b.jonnum@ilos.uio.no
Nora Birkeland  nora.birkeland@iakh.uio.no
Pia Søndergaard pia.sondergaard@ifikk.uio.no
Kate Vivi Rasch k.v.rasch@iln.uio.no
   
Representant Eiendomsavdelingen  
Rune Greaker rune.greaker@admin.uio.no
   
Studentrepresentant (1 år av gangen)  
Veronica Dahlby Tveitan v.d.tveitan@ilos.uio.no
   
Læringsmiljøkontakt, observatør  
Signe Ingjerd Thorstad s.i.thorstad@hf.uio.no
   
Sekretær  
Anders Rykke, HMS-koordinator anders.rykke@hf.uio.no 

HFs lokale arbeidsmiljøutvalg (HF-LAMU) er underlagt det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) og består av representanter for arbeidsgiverne, representanter for arbeidstakerne og en studentrepresentant. Medlemmer av HF-LAMU er valgt for en periode på to år. HF-LAMU består i 2022 av fire representanter for arbeidsgiverne, fire representanter for arbeidstakerne og en studentrepresentant. LAMU ledes i 2022 av arbeidstakersiden.

 

 Møter og referater for HF-LAMU

2022  
24.11.2022  
22.09.2022  
02.06.2022  
03.03.2022 Referat 
2021  
25.11.2021 Referat
23.09.2021 Referat 
27.05.2021 Referat
04.03.2021 Referat
2020  
19.11.2020 Referat
24.09.2020 Referat
04.06.2020 Referat
06.02.2020 Referat
Sak tatt på sirkulasjon Vedtak
2019  
21.11.2019 Referat
26.09.2019 Referat
23.05.2019 Referat
14.03.2019 Referat
Publisert 7. juli 2015 13:39 - Sist endret 22. sep. 2022 15:19