Lokalt arbeidsmiljøutvalg

LAMU arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 LAMU for 2018

Representanter arbeidsgiversiden  
Monica Bakken monica.bakken@hf.uio.no
Helga Reiss helga.reiss@hf.uio.no
Ragnhild Rebne ragnhild.rebne@ikos.uio.no
Katrine Randin katrine.randin@iakh.uio.no
Aina Nessøe, vara aina.nessoe@media.uio.no
   
Representanter arbeidstakersiden  
Fridtjof Jerve, lokalt hovedverneombud fridtjof.jerve@hf.uio.no
Arnt Maasø arnt.maaso@media.uio.no
Pia Søndergaard pia.sondergaard@ifikk.uio.no
Kate Vivi Rasch k.v.rasch@iln.uio.no
   
Representant Eiendomsavdelingen  
Rune Greaker rune.greaker@admin.uio.no
   
Studentrepresentant (1 år av gangen)  
Eva Strømme Moshuus evasmos@student.iakh.uio.no 
   
Læringsmiljøkontakt, observatør  
Signe Ingjerd Thorstad s.i.thorstad@hf.uio.no
   
Sekretær  
Vita Kvedaraite, HMS-koordinator vita.kvedaraite@hf.uio.no
   

HFs lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) er underlagt det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) og består av representanter for arbeidsgiverne, representanter for arbeidstakerne (verneombud) med vararepresentanter og en studentrepresentant med vara. LAMU er valgt for en periode på to år. LAMU består i 2018 av fire representanter for arbeidsgiverne, fire representanter for arbeidstakerne (verneombud) og en studentrepresentant. LAMU ledes i 2018 av arbeidstakersiden.

 

 Møter og referater for HFs LAMU


 

2018  
15.11.2018 Referat
20.09.2018

Referat, vedlegg

31.05.2018 Referat
15.02.2018 Referat
2017  
16.11.2017 Avlyst
07.09.2017 Referat
01.06.2017 Referat
16.02.2017 Referat
2016  
17.11.2016 Referat
29.09.2016 Referat
26.05.2016 Referat
11.02.2016 Referat
Sak tatt på sirkulasjon Vedtak
2015  
23.11.2015 Referat
17.09.2015 Referat
28.05.2015 Referat
06.03.2015 Referat
2014  
13.11.2014 Referat
28.08.2014 Referat
22.05.2014 Referat
06.03.2014 Referat

 Tidligere referater

Publisert 7. juli 2015 13:39 - Sist endret 13. des. 2018 17:06