Helse, miljø og sikkerhet

Verneombud har en viktig rolle i arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Felles epost-adresse til verneombudene ved HF: verneombudene@hf.uio.no

Alle institutter og enheter ved HF har eget verneombud.

Finn ombudet ved din enhet

Enhet Ombud
Lokalt hovedverneombud for HF

Fridtjof Jerve

 

Fakultetssekr./fellestjeneste

Peter Kristoffersen

Christian-Magnus Mohn (vara)

IAKH Ragnar Holst Larsen
Mari Eidstuen (Blindernvn. 11)
Francesco Caruso (Fredriksgate 3)
IFIKK

Anny Fremmerlid

Pia Søndergaard (vara)

IKOS

Aike Rots

Kari Langseth (vara)

ILN

Kate Vivi Rasch
Gunnhild Ulfsrud

ILOS

Admin.:

Line Melå

Mia Jønnum (vara)

Vit.:

Ingeborg Sanner

Wencke Ophaug (vara)

IMK

Arnt Maasø

Katerina Houben (vara)

IMV

 

SFF RITMO

 

Ingrid Bugge Stange

Hallgjerd Aksnes (vara)

Victoria Tømmeraas Berg

Erling E. Guldbrandsen (vara)

Det norske institutt i Roma Mona E. Johansen

 

Publisert 7. juli 2015 13:43 - Sist endret 8. apr. 2019 11:18