Helse, miljø og sikkerhet

Verneombud har en viktig rolle i arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Felles epost-adresse til verneombudene ved HF: verneombudene@hf.uio.no

Alle institutter og enheter ved HF har eget verneombud.

Finn ombudet ved din enhet

Enhet Ombud
Lokalt hovedverneombud for HF

Fridtjof Jerve

 

Fakultetssekr./fellestjeneste

Peter Kristoffersen

Christian-Magnus Mohn (vara)

IAKH Ragnar Holst Larsen
Mari Eidstuen (Blindernvn. 11)
Francesco Caruso (Fredriksgate 3)
IFIKK

Anny Fremmerlid

Pia Søndergaard (vara)

IKOS

Aike Rots

Kari Langseth (vara)

ILN

Kate Vivi Rasch
Gunnhild Ulfsrud

ILOS

Admin.:

Mia Jønnum

Line Melå (vara)

Vit.:

Ingeborg Sanner

Wencke Ophaug (vara)

IMK

Arnt Maasø

Kristin Lømo Sandberg (vara)

IMV

 

 

SFF RITMO

 

Ingrid Bugge Stange (f.o.m. 1.1.2019)

Hallgjerd Aksnes (vara) (f.o.m. 1.1.2019)
For saker som gjelder IMV, ta kontakt med (t.o.m. 31.12.2018):

Victoria Tømmeraas Berg

Erling E. Guldbrandsen (vara)

Det norske institutt i Roma Mona E. Johansen

 

Publisert 7. juli 2015 13:43 - Sist endret 27. nov. 2018 17:39