Helse, miljø og sikkerhet

Verneombud har en viktig rolle i arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Felles epost-adresse til verneombudene ved HF: verneombudene@hf.uio.no

Alle institutter og enheter ved HF har eget verneombud.

Finn ombudet ved din enhet

Enhet Ombud
Lokalt hovedverneombud for HF

Mia Brunelle Jønnum

Ingrid Stange Ytterstad (vara)

Fakultetssekretariatet

Peter Kristoffersen

Olaf Sunde Christensen (vara)

IAKH

Niels Treschows hus:

Eirinn Larsen

(vara)

Blindernvn. 11 og Fredriks gate 3:

Knut Ivar Austvoll (ledende verneombud for IAKH)

þóra Pétursdóttir (vara)

IFIKK

Håkon Evju

Tor Ivar Østmoe (vara)

IKOS

Malene Bøyum

Hugo Reinert (vara)

ILN

Kate Vivi Rasch

Gunnhild Ulfsrud (vara)

ILOS

Mia Brunelle Jønnum

Ragnhild Norheim Førland (vara)

IMK

Katerina Houben 

IMV

 

SFF RITMO

 

Morten Christophersen

David Burke (vara) 

Marit Furunes

Tor Endestad (vara) 

Det norske institutt i Roma Mona E. Johansen

 

Publisert 7. juli 2015 13:43 - Sist endret 17. aug. 2022 12:08