Oppussing av Sophus Bugges hus 2015 - 2016

Sophus Bugges hus

HF fikk i 2014 gjennomslag for at UiO skal bruke i overkant av 100 millioner på å pusse opp Sophus Bugges hus, noe ikke minst studentene har kjempet for.

Huset vil beholde sine funksjoner (bibliotek, lesesalsplasser, PC-plasser, grupperom, auditorier, undervisningsrom, bokskap, Uglebo, og så videre), men det vil bli noen endringer og en etterlengtet oppgradering over det hele.

Arbeidene starter opp 1. juli 2015. Bygget vil være utilgjengelig fra midten av juni 2015.

Det er stipulert at oppussingen vil ta et års tid bygget skal åpnes igjen i januar 2017.

Oppdatering 16.12.2016: Åpningsfest 25. januar 2017

Hva skjer i oppussingsperioden?

Studentbiblioteket Sophus Bugge er på lesesalen i Eilert Sundts hus studieåret 2015/2016.
Sophus er hos Eilert studieåret 2015/2016.

Biblioteket

Studentbiblioteket i 2. etasje er stengt fra og med den 8. juni 2015, og åpner 22. juni i midlertidige lokaler på lesesalen i Eilert Sundts hus (2. etasje). Der blir det skranke med veiledning og utlån, og utlånsbøkene vil være tilgjengelige på hylla. Resten av samlingen vil stå i magasin, og kan lånes på forespørsel.

For mer informasjon om tilbud og åpningstider, se bibliotekets nettside.

Library information in English.

 

 

Undervisning

Ved midlertidig tap av auditorier og undervisningsrom, må undervisningen spres mer rundt på campus i 2015h, 2016v og 2016h. Det blir dessverre noe mer undervisning fra 08:00, og naturlig nok også noe mer undervisning utenfor HFs lokaler.

Bokskap

Viktig: Alle bokskapene i huset må tømmes før 5. juni 2015. Alle skap blir kastet, og innhold blir ikke tatt vare på. Spørsmål rettes til skap@filologiskforening.no

I oppussingsperioden henvises til bokskapene i Georg Morgenstiernes hus. Det vil også være et begrenset tilbud om bokskap andre steder ved HF, ut fra hvilke lesesaler det blir gitt tilgang til. Se under.

Student-IT og PC-stuer

Student-IT (luka) stenger i begynnelsen av juni, og åpner igjen den 3. august med skrankevakt i HF Studieinfo i 1. etasje P.A. Munchs hus.

For bruk av PC-er: Masterlesesalen til ILN i Henrik Wergelands hus (1. etasje) vil åpnes for laveregradsstudentene fra august 2015 1. juli 2015. Her er det noen PC-er, og det vil bli tilrettelagt for utskrift og kopiering. Her kan de fleste også skrive ut direkte fra egen maskin over trådløst nett, jf. dokumentasjon hos USIT.

I tillegg vil SV stille sin PC-sal til disposisjon for HF-studenter på lik linje som sine egne studenter.

Utover dette er alle UiOs laveregrads PC-saler stort sett fritt tilgjengelige for UiO-studenter, uavhengig av fakultetstilhørighet.

Studentutvalget og Filologisk forening

Studentutvalget (HFSU) og Filologisk forening blir fra august 2015 å finne i et felles kontor ved siden av HF studieinfo i 1. etasje P.A. Munchs hus.

Lesesalsplasser

Alle bachelorstudenter på HF kan benytte masterlesesal ILN i 1. etg. Henrik Wergelands hus fra 1. juli 2015, samt enkelte av masterlesesalene på HF. Se tabell under.

Bachelorstudenter ved HF kan også bruke SV-lesesalen i Eilert Sunds hus, og de andre avdelingene av Universitetsbiblioteket, for eksempel i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus eller Realfagsbiblioteket. Se full oversikt over UBs lokaler. Det er også mulig å bruke lesesalen i Nasjonalbiblioteket på Solli plass.

Se kart over lesesaler på Blindern som er åpne for alle HF-studenter.

Alle lektorstudenter bes om å benytte lesesalene i Helga Engs hus, da kapasiteten er større der, og ikke de midlertidige lesesalsplassene i P.A. Munchs hus og Niels Treschows hus.

For masterlesesalene ved HF gjelder følgende: Noen av masterlesesalene åpnes for andre masterstudenter ved HF. Noen av masterlesesalene åpnes for bachelorstudenter. I oppussingsperioden tildeles ikke faste plasser på lesesalene, men det reserveres egne områder/rekker for masterstudentene (gjelder ikke masterlesesal ILN). Tilgang til lesesalene gis med nøkkelkort (studiekort) fra 3. august 2015, dersom ikke annet er oppgitt.

Tilgangene til lesesaler på HF fordeles slik:

Masterstudenter på ILN og IAKH (unntatt ARKO-programmet) Henvises til masterlesesal IAKH (3. etg. Niels Treschows hus). Tilgang fra juni 2015.
Masterstudenter og bachelorstudenter på ARKO-programmet Henvises til masterlesesal Blindernveien 11 (IAKH). Tilgang fra juni 2015.
*Masterstudenter ved IKOS og ILOS *Henvises til masterlesesal IKOS (3. etg. P.A. Munchs hus) (Oppdatering juni 2015: Fordi NT likevel ikke skal pusses opp fra høsten 2015, beholder ILOS sin lesesal i NT)
Oppdatering juni 2016: NT skal pusses opp fra høsten 2016.
 
Masterstudenter og bachelorstudenter ved IFIKK Henvises til masterlesesal IFIKK (1. etg, Georg Morgenstiernes hus)
Masterstudenter og bachelorstudenter ved IMK Henvises til masterlesesal IMK (2. plan Forskningsparken)
Masterstudenter og bachelorstudenter ved IMV Henvises til masterlesesal IMV (1. etg ZEB)
Masterstudenter og bachelorstudenter ved STK Henvises til masterlesesal STK (Nemkobygget)

For spørsmål, ta kontakt med det instituttet som administrerer lesesalen.

 

Hva skal pusses opp og hva blir nytt?

Tegningene fra LundHagem arkitekter kan dere se her: