Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av fire representanter for arbeidsgiver og tre representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver 14. dag i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2010

Fakultetsdirektør (leder) Anne Ma Eide
Administrativ leder Ragnhild Rebne, IKOS
Administrativ leder Jan-Børge Tjäder, ILOS
HR-sjef Helga Reiss
Representant for NTL Kari Andersen
Representant for Parat Torill Stave
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Personalkonsulent (sekretær) Agnete Wiersholm

Varamedlemmer 2010

Assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Administrativ leder Ellen Wingerei, IMV
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Personalkonsulent Gyda Dobloug
Representant for NTL Sigrid Nesje
Representant for Parat Mimi Koppang
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Personalkonsulent (sekretær) Ina Høj Hinden

Referater 2010

Innlevering av sakspapirer Møtedato Referat
11. januar 18. januar

 Referat

25. januar 1. februar  Referat
8. februar 15. februar  Referat
22. februar 1. mars  Referat
8. mars 16. mars  Referat
6. april 12. april  Referat
19. april 26. april  Avlyst
3. mai 10. mai  Referat
18. mai 25. mai  Avlyst
31. mai 7. juni  Referat
18. juni 21. juni  Referat
 
9. august  16. august  Referat
23. august 30. august  Avlyst
6. september 13. september  Referat
20. september 27. september  Referat
4. oktober 11. oktober  Referat
18. oktober 25. oktober  Referat
1. november 8. november  Avlyst
15. november 22. november  Referat
29. november 6. desember  Avlyst

 

Publisert 6. mai 2010 13:35 - Sist endret 6. mai 2022 10:28