Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av fire representanter for arbeidsgiver og tre representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver 14. dag i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2011

Fakultetsdirektør (leder) Anne Ma Eide
Administrativ leder Jan Halvor Undlien, ILN
Administrativ leder Jan-Børge Tjäder, ILOS
HR-sjef Helga Reiss
Representant for NTL Kari Andersen
Representant for Parat Torill Stave
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Personalkonsulent (sekretær) Liv Eldbjørg Simensen

Varamedlemmer 2011

Assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seniorrådgiver Greta Holm
Representant for NTL Sigrid Nesje
Representant for Parat Mimi Koppang
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Personalkonsulent (sekretær)  

Referater 2011

Innlevering av sakspapirer Møtedato Referat
10. januar 17. januar

Referat

24. januar 31. januar  Referat
7. februar 14. februar  Avlyst
21. februar 28. februar  Avlyst
7. mars 14. mars Referat
21. mars 28. mars Referat
4. april 11. april Referat
2. mai 9. mai Avlyst
18. mai 23. mai Avlyst
30. mai 6. juni Referat
20. juni 27. juni Referat
 
8. august  15. august  Avlyst
22. august 29. august Referat
5. september 12. september Avlyst
19. september 26. september Referat
3. oktober 10. oktober Referat
17. oktober 24. oktober Avlyst
31. oktober 7. november Referat
14. november 21. november Referat
28. november 5. desember Referat
12. desember 19. desember Referat

 

Publisert 22. des. 2011 11:33 - Sist endret 6. mai 2022 10:28