Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av fire representanter for arbeidsgiver og tre representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2012

Fakultetsdirektør (leder) Anne Ma Eide
Administrativ leder Jan Halvor Undlien, ILN
Administrativ leder Jan-Børge Tjäder, ILOS
HR-sjef Helga Reiss
Representant for NTL Pauline Munch Eriksen
Representant for Parat Torill Stave
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Personalkonsulent (sekretær) Liv Eldbjørg Simensen

Varamedlemmer 2012

Assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seniorrådgiver Greta Holm
Representant for NTL Sigrid Nesje
Representant for Parat Mimi Koppang
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Personalkonsulent (sekretær)  

Referater 2012

Innlevering av sakspapirer Møtedato Referat
9. januar 16. januar Referat
30. januar 06. februar Referat
20. februar 27. februar Referat
12. mars 19. mars Avlyst
16. april 23. april Referat
7. mai 14. mai Referat
4. juni 11. juni Referat
22. juni 29. juni Referat
     
6. august 13. august Avlyst
27. august 3. september Referat
17. september 24. september Avlyst
8. oktober 15. oktober Referat
29. oktober 5. november Avlyst
19. november 26. november Avlyst
10. desember 17. desember Referat

 

Publisert 6. jan. 2011 14:14 - Sist endret 25. mars 2019 14:26