Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av fire representanter for arbeidsgiver og tre representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2013

 

Fakultetsdirektør (leder) Anne Ma Eide
Administrativ leder Jan Halvor Undlien, ILN
Administrativ leder Jan-Børge Tjäder, ILOS
HR-sjef Helga Reiss
Representant for NTL Pauline Munch Eriksen
Representant for Parat Torill Stave
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Personalkonsulent (sekretær) Liv Eldbjørg Simensen

 

Varamedlemmer 2013

 

Assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seniorrådgiver Greta Holm
Representant for NTL Anne Siri Wathne
Representant for Parat Mimi Koppang
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Personalkonsulent (sekretær) Agnete Wiersholm

 

Referater 2013

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato

Referat

28.01.2013 04.02.2013 Referat
18.02.2013 25.02.2013 Referat
11.03.2013 18.03.2013 Referat
02.04.2013 08.04.2013 Avlyst
22.04.2013 29.04.2013 Referat
06.05.2013 13.05.2013 Referat
27.05.2013 03.06.2013 Avlyst
17.06.2013 24.06.2013 Referat
     
12.08.2013 19.08.2013 Referat
02.09.2013 09.09.2013 Avlyst
23.09.2013 30.09.2013 Referat
14.10.2013 21.10.2013 Referat
04.11.2013 11.11.2013 Avlyst
02.12.2013 09.12.2013 Avlyst
     
     

 

Publisert 19. des. 2013 09:37 - Sist endret 25. mars 2019 14:05