Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2014

 

Fungerende fakultetsdirektør (leder) Thorbjørn Nordbø
Administrativ leder Jan Halvor Undlien, ILN
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
HR-sjef Helga Reiss
Representant for NTL Arve Thorsen
Representant for Parat Bjarne Skov
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Representant for Akademikerne Christer Wiik Aram
Personalkonsulent (sekretær) Liv Eldbjørg Simensen

 

Varamedlemmer 2014

 

HR-sjef Helga Reiss
Administrativ leder Målfrid Hoås
Seksjonssjef Gro Enerstvedt Smenes, Studieseksjonen
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seniorrådgiver Greta Holm
Representant for NTL Gry Bruland Larsen (midlertidig)
Representant for Parat Mimi Koppang
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Representant for Akademikerne  
Personalkonsulent (sekretær) Evian Nordstrand

 

Referater 2014

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato

Referat

20.01.2014 27.01.2014 Referat
10.02.2014 17.02.2014 Referat
03.03.2014 10.03.2014 Referat
24.03.2014 31.03.2014 Avlyst
22.04.2014 28.04.2014 Referat
12.05.2014 19.05.2014 Referat
02.06.2014 10.06.2014 Referat
16.06.2014 23.06.2014 Referat
     
01.09.2014 08.09.2014 Referat
08.09.2014 15.09.2014 Referat
29.09.2014 06.10.2014 Referat
20.10.2014 27.10.2014 Referat
10.11.2014 17.11.2014 Avlyst
01.12.2014 08.12.2014 Referat
     

 

Publisert 19. des. 2014 16:05 - Sist endret 25. mars 2019 14:00