Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2015

 

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Jan Halvor Undlien, ILN
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
Seksjonsleder Gro Enerstvedt Smenes, Studieseksjonen
Representant for NTL Arve Thorsen
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Representant for Akademikerne Mari Elisabeth Smith
Personalkonsulent (sekretær) Evian Nordstrand

 

Varamedlemmer 2015

 

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder Målfrid Hoaas
Administrativ leder Karina Kleiva
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef Niels Christian Hervig, Økonomiseksjonen
Representant for NTL  
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Representant for Akademikerne Christer Wiik Aram (permisjon)
Personalkonsulent (sekretær) Karoline Farbrot

 

Referater 2015

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato

Referat/Protokoll

12.01.2015 19.01.2015 Referat
26.01.2015 02.02.2015 Referat
16.02.2015 23.02.2015 Protokoll
09.03.2015 16.03.2015 Avlyst
07.04.2015 13.04.2015 Protokoll
27.04.2015 04.05.2015 Protokoll
26.05.2015 01.06.2015 Protokoll
15.06.2015 22.06.2015 Protokoll
Ekstraordinært møte 29.06.2015 Protokoll
17.08.2015 24.08.2015 Protokoll
07.09.2015 14.09.2015 Protokoll
28.09.2015 05.10.2015 Protokoll
19.10.2015 26.10.2015 Avlyst
09.11.2015 16.11.2015 Protokoll
30.11.2015 07.12.2015 Protokoll
Ekstraordinært møte 14.12.2015 Protokoll
Publisert 23. jan. 2013 15:14 - Sist endret 25. mars 2019 13:53