Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2016

 

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Jan Halvor Undlien, ILN
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
Seksjonsleder Gro Enerstvedt Smenes, Studieseksjonen
Representant for NTL Arve Thorsen
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Representant for Akademikerne Mari Elisabeth Smith
Personalkonsulent (sekretær) Evian Nordstrand

 

Varamedlemmer 2016

 

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder Målfrid Hoaas
Administrativ leder Karina Kleiva
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef Niels Christian Hervig, Økonomiseksjonen
Representant for NTL  
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Personalkonsulent (sekretær) Karoline Farbrot

 

Protokoller 2016

 

Innlevering av saksdokumenter Møtedato

Protokoll

11.01.2016 18.01.2016 Protokoll
01.02.2016 08.02.2016 Protokoll
22.02.2016 29.02.2016 Protokoll
07.03.2016 14.03.2016 Avlyst
29.03.2016 04.04.2016 Avlyst
18.04.2016 25.04.2016 Protokoll
13.05.2016 23.05.2016 Protokoll
06.06.2016 13.06.2016 Protokoll
Ekstraordinært møte 17.06.2016 Protokoll
22.08.2016 29.08.2016 Protokoll
12.09.2016 19.09.2016 Avlyst
03.10.2016 10.10.2016 Protokoll
31.10.2016 07.11.2016 Protokoll
14.11.2016 21.11.2016 Protokoll
05.12.2016 12.12.2016 Protokoll
     
Publisert 28. des. 2015 12:58 - Sist endret 25. mars 2019 13:42