Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2017

 

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Karina Kleiva, ILOS
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Administrativ leder Målfrid Hoaas, IMV
Seksjonsleder Gro Enerstvedt Smenes, Studieseksjonen
Representant for NTL Siri Marie Aamodt
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Representant for Akademikerne Tina Næss
Personalrådgiver (sekretær) Evian Nordstrand

 

Varamedlemmer 2017

 

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder Aina Nessøe, IMK
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef Niels Christian Hervig, Økonomiseksjonen
Representant for NTL  
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Representant for Akademikerne  
Personalkonsulent (sekretær) Karoline Farbrot

 

Protokoller 2017

 

Innlevering av saksdokumenter Møtedato

Protokoll

16.01.2017 23.01.2017 Protokoll
06.02.2017 13.02.2017 Protokoll
27.02.2017 06.03.2017 Avlyst
20.03.2017 27.03.2017 Avlyst
     
24.04.2017 02.05.2017 Protokoll
15.05.2017 22.05.2017 Protokoll
06.06.2017 12.06.2017 Protokoll
19.06.2017 26.06.2017 Protokoll
     
21.08.2017 28.08.2017 Protokoll
11.09.2017 18.09.2017 Protokoll
02.10.2017 09.10.2017 Avlyst
23.10.2017 30.10.2017 Protokoll
13.11.2017 20.11.2017 Avlyst
04.12.2017 11.12.2017 Protokoll
     
Publisert 2. jan. 2017 12:19 - Sist endret 25. mars 2019 13:37