Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger (TUTA) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og tilsettinger i teknisk/administrative stillinger ved fakultetene.

Tilsettingsutvalget består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Tilsettingsutvalget møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte avlyses møtet.

Medlemmer av TUTA

Faste medlemmer 2018

 

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Karina Kleiva, ILOS
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Administrativ leder Målfrid Hoaas, IMV
Administrativ leder Ragnhild Rebne, IKOS
Representant for NTL Siri Marie Aamodt
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Representant for Akademikerne Tina Næss
Personalrådgiver (sekretær) Evian Nordstrand

 

Varamedlemmer 2018

 

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder Aina Nessøe, IMK
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef ledig
Representant for NTL  
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Representant for Akademikerne  
Personalrådgiver (sekretær) Tonje Olsen

Protokoller 2018

 

Innlevering av saksdokumenter Møtedato

Protokoll

15.01.2018 22.01.2018 Protokoll
05.02.2018 12.02.2018 Protokoll
26.02.2018 05.03.2018 Avlyst
12.03.2018 19.03.2018 Protokoll
     
16.04.2018 23.04.2018 Avlyst
07.05.2018 14.05.2018 Protokoll
28.05.2018 04.06.2018 Protokoll
18.06.2018 25.06.2018 Protokoll
Ekstraordinært TUTA på sirkulasjon 05.07.2018 (frist) Protokoll
20.08.2018 27.08.2018 Avlyst
10.09.2018 17.09.2018 Avlyst
01.10.2018 09.10.2018 NB! Dato er endret til tirsdag. Protokoll
22.10.2018 02.11.2018 NB! Dato er endret til fredag. Protokoll
12.11.2018 22.11.2018 NB! Dato er endret til torsdag. Protokoll
03.12.2018 10.12.2018 Protokoll
     
Publisert 5. jan. 2018 10:50 - Sist endret 25. mars 2019 13:22