Ansettelsesrådet (AR) for teknisk-/administrative stillinger

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger (AR) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og ansettelser i teknisk-/administrative stillinger ved fakultetene.

Ansettelsesrådet består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Ansettelsesrådet møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte, avlyses møtet.

Medlemmer av AR

Faste medlemmer 2019

 

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Karina Kleiva, ILOS
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Administrativ leder Målfrid Hoaas, IMV
Administrativ leder Ragnhild Rebne, IKOS
Representant for NTL Siri Marie Aamodt
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Kaja Schiøtz
Representant for Akademikerne Tina Næss
Personalrådgiver (sekretær) Evian Nordstrand

 

Varamedlemmer 2019

 

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder ledig
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef ledig
Representant for NTL  
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet May Maria Tollerud
Representant for Akademikerne  
Seniorkonsulent (sekretær) Karoline Farbrot

Protokoller 2019

 

Innlevering av saksdokumenter Møtedato

Protokoll

03.01.2019 (ekstraordinært møte) 10.01.2019 Protokoll
14.01.2019 21.01.2019 Avlyst
04.02.2019 11.02.2019 Avlyst
25.02.2019 04.03.2019 Protokoll
18.03.2019 25.03.2019 Avlyst
23.04.2019 29.04.2019 Protokoll
13.05.2019 20.05.2019 Protokoll
11.06.2019 17.06.2019 Protokoll
17.06.2019 (ekstraordinært møte) 24.06.2019 Protokoll
26.08.2019 02.09.2019  Protokoll
16.09.2019 23.09.2019 Avlyst
07.10.2019 14.10.2019 Protokoll
28.10.2019 04.11.2019  Protokoll
18.11.2019 25.11.2019 Protokoll
02.12.2019 09.12.2019 Avlyst
     
     
Publisert 14. des. 2018 09:35 - Sist endret 3. des. 2019 13:59