Ansettelsesrådet (AR) for teknisk-/administrative stillinger

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger (AR) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og ansettelser i teknisk-/administrative stillinger ved fakultetene.

Ansettelsesrådet består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Ansettelsesrådet møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte, avlyses møtet.

Medlemmer av AR

Faste medlemmer 2020

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Karina Kleiva, ILOS
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Administrativ leder Målfrid Hoaas, IMV
Administrativ leder Ragnhild Rebne, IKOS
Representant for NTL Siri Marie Aamodt
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Torunn Nyland
Representant for Akademikerne Tina Næss
Personalrådgiver (sekretær) Evian Nordstrand

Varamedlemmer 2020

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder ledig
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen
Representant for NTL  
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet
  1. vara Therese Gjessing      
  2. vara Frode Torp Christensen
Representant for Akademikerne  
Personalrådgiver (sekretær) Karoline Farbrot

Protokoller 2020

Innlevering av saksdokumenter Møtedato

Protokoll

06.01.2020 20.01.2020 Protokoll
27.01.2020 10.02.2020 Protokoll
17.02.2020 02.03.2020 Protokoll
09.03.2020 23.03.2020 Protokoll
     
14.04.2020 27.04.2020 Protokoll
11.05.2020 25.05.2020 Protokoll
02.06.2020 15.06.2020 Protokoll
Ekstraordinært møte 29.06.2020 Protokoll
17.08.2020 31.08.2020  Avlyst
07.09.2020 21.09.2020 Avlyst
28.09.2020 12.10.2020 Avlyst
19.10.2020 02.11.2020  Protokoll
09.11.2020 23.11.2020 Protokoll
Ekstraordinært møte 30.11.2020 Protokoll
30.11.2020 14.12.2020 Protokoll
     
Publisert 10. des. 2019 15:48 - Sist endret 14. des. 2020 12:49