Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA)

 

Referat fra møte mandag 1.3.2010 kl. 12.30

Sted: Rom 252, P.A. Munchs hus

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder)

 


SAK 1   
TILSETTING I STILLING SOM CONTROLLER (SENIORRÅDGIVER SKO 1364) VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, FORSKNINGS- OG ADMINISTRASJONSSEKSJONEN


Sakspapirer: Ny innstilling, kunngjøring, følgeskjema, vedtak i TUTA 01.02.201, tidligere innstilling, CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Niels Christian Hervig tilsetting i stillingen som controller (seniorrådgiver SKO 1364) ved Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt

  


4.3.2010