Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 7 juni 2010, kl.12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan-Børge Tjäder, Gyda S. Dobloug Helga Reiss (fungerende leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted:Møterom 252, PAM


Sak 1 TILSETTING I VIKARIAT SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK UTEN KUNNGJØRING

Sakspapirer:

 • fremlegg 
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Thomas C. Granli 100% stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk fra og med 1. september til og med 31. desember 2010.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 TILSETTING I STILLING SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER

Sakspapirer:

 • innstilling 
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • intervjuguide
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Kirsti Hyldmo stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hvis Hyldmo takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nummer 3.
 

Enstemmig vedtatt


Sak 3 TILSETTING I STILLING SOM FORSKNINGSKONSULENT (SKO 1363) VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER

Sakspapirer:

 • innstilling 
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Mari Camilla Risdal Otnes stilling som forskningskonsulent (SKO 1363) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hvis Otnes takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nummer 3. Hvis innstilte nummer 3 takker nei går tilbudet videre til innstilte nummer 4. 
 

Enstemmig vedtatt


Sak 4 TILSETTING I 50 % STILLING SOM INFORMASJONSKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Sakspapirer:

 • innstilling 
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

 

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Randi Kvåle Iversen stilling som informasjonskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Hvis Iversen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nummer 3.
 

Enstemmig vedtatt


Sak 4 TILSETTING I STILLING SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON


Sakspapirer:

 • innstilling 
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

 

 Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Haakon Berg Johnsen stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Hvis Johnsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. 
 

Enstemmig vedtatt

Publisert 24. juni 2010 14:30