Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 10. mai 2010 kl. 12.30

Til stede: Kari Andersen, Mimi Koppang, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan-Børge Tjäder, Gyda S. Dobloug, Helga Reiss (fungerende leder) og Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted: rom 252, P.A. Munchs hus


Sak 1 - Tilsetting i stilling som konsulent (SKO 1065 ved Centre for the Study of Mind in Nature, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Sakspapirer:

  • innstilling
  • følgeskjema
  • utvidet søkerliste
  • vurderingsskjema
  • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Lina Tosterud stilling som konsulent (SKO 1065) ved CSMN, Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske språk.
Hvis Tosterud takker nei sendes saken tilbake til komiteen og ber den vurdere om det er flere søkere som bør innkalles til intervju.

Enstemmig vedtatt

Publisert 7. juni 2010 16:39 - Sist endret 7. juni 2010 16:43