Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 11.oktober 2010, kl.12.30.

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss (fungerende leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted: Møterom 252, P.A.Munchs hus 


 Sak 1 Tilsetting i vikariat som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske språk

 Sakspapirer:

  • innstilling 
  • vurdering
  • utvidet søkerliste
  • kunngjøring
  • intervjuguide
  • CV for innstilte

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilbyr Anne-Siri Wathne vikariat som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Hvis Wathne takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr.2. Hvis innstilte nr.2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr.3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 22. nov. 2010 13:35