Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte 12.04.2010 kl. 12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ellen Wingerei, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder) og Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252


Sak 1 - Tilsetting i stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Sakspapirer:

 • innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Hanne Katinka Solhaug stilling som programkonsulent ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Hvis Solhaug takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 3. Hvis innstilte nummer 3 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 - Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Sakspapirer:

 • innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Tor Erik Johnsen stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Hvis Johnsen takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 3. Hvis innstilte nummer 3 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 3 - Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Sakspapirer:

 • innstilling av 23. mars 2010
 • innstilling av 22. januar 2010
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • intervjuplan
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Kristian Juel stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Hvis Juel takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 4 - Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som laboratorieingeniør (overingeniør SKO 1087) ved Institutt for musikkvitenskap

Sakspapirer:

 • innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • intervjuplan
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Arve Voldsund stilling som laboratorieingeniør (overingeniør SKO 1087) ved Institutt for musikkvitenskap.

Hvis Voldsund takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 3. Hvis innstilte nummer 3 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 5 - Tilsetting i stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Sakspapirer:

 • innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Marianne Berger Marjanovic stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Hvis Marjanovic takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 10. mai 2010 16:36 - Sist endret 10. juni 2010 09:21