Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA)

 

Referat fra møte mandag 15.2.2010 kl. 12.30

Sted: Rom 252, P.A. Munchs hus

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Bjørn Erik Scherverud, Helga Reiss (fungerede leder)


 


SAK 1   TILSETTING I 50 % STILLING SOM OVERINGENIØR (STUDIO- OG AV- ANSVARLIG, SKO 1087) VED IT-SEKSJONEN
   
Sakspapirer:

 • innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • intervjuplan
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Andre Viervoll stilling som overingeniør (studio- og av-ansvarlig SKO 1087) ved IT-seksjonen

Hvis Viervoll takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Hvis innstilte nr. 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3. Hvis innstilte nr. 3 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt
 


SAK 2  PROLONGERING AV MIDLERTIDIG TILSETTING SOM AVDELINGSINGENIØR (SKO 1085) UTEN KUNNGJØRING VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER
   
Sakspapirer:

 • fremlegg
 • notat vedrørende Signe Laake
 • CV for Signe Laake

Vedtak:
Tilsettingsutvalget prolongerer tilsettingsperioden for avdelingsingeniør Signe Laake frem til 31.12.2010

Enstemmig vedtatt

 


SAK 3  TILSETTING SOM ADMINISTRATIV LEDER (SKO 1432/1364) VED CSMN
   
Sakspapirer:

 • innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Ulla Heli stilling som administrativ leder (SKO 1432/1364) ved CSMN

Hvis Heli takker nei til stillingen, sendes saken tilbake til komiteen.

Enstemmig vedtatt

 4.3.2010