Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA)

 

Referat fra møte tirsdag 16.03.2010 kl. 9.00

Sted: Rom 252, P.A. Munchs hus

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan Börge Tjäder, Gyda Dobloug, Thorbjørn Nordbø (fungerende leder), Agnete Wiersholm (sekretær)
 


SAK 1    TILSETTING I STILLING SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER
   
Sakspapirer:

 • innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • forenklet søkerliste
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • intervjuplan
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Inger Helene Ruud Frivik stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hvis Frivik takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.  

Enstemmig vedtattSAK 2    TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSSJEF (SKO 1211) VED STUDIESEKSJONEN
   
Sakspapirer:

 •  innstilling
 • følgeskjema
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • intervjuplan
 • CV for innstilte

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilbyr Gro Enerstvedt Smenes stilling som seksjonssjef (SKO 1211) ved Studieseksjonen.
 

Enstemmig vedtatt


SAK 3    Oppsigelse fra stilling som manusredaktør (seniorkonsulent SKO 1363) ved Prosjektet Henrik Ibsens skrifter, Senter for Ibsen-studier
   
Sakspapirer:

 •  fremlegg
 • forhåndsvarsel om oppsigelse
 • møtereferat 23.4.2009

Vedtak:
Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av Erlend Lønnum i hans 100% stilling som manusredaktør (SKO 1363) ved bokproduksjonen knyttet til prosjektet Henrik Ibsens skrifter, Senter for Ibsen-studier, som tjenestested, med begrunnelse i at arbeidet har falt bort, jfr. Tjenestemannsløven § 10 nr.1. Oppsigelsen har virkning fra 01.04.2010 og siste arbeidsdag vil være 30.09.2010

Enstemmig vedtatt(16.03.2010)