REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 16. AUGUST 2010

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan-Børge Tjäder,  Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

SAK 1    TILSETTING I STILLING SOM SENIORKONSULENT/ØKONOMIKONSULENT (SKO 1363) VED INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE

                                                                                                                                       

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, CV for innstilte

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Erlend Kristiansen Haavardsholm stilling som seniorkonsulent/økonomikonsulent (SKO 1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

                        Vedtatt enstemmig

               

 

Publisert 25. juli 2012 10:03 - Sist endret 25. juli 2012 10:24