Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 18.01.2010 kl.12.30

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Gyda Dobloug, Helga Reiss (fungerende leder), Agnete Wiersholm (sekretær)
 

Sted: Rom 252, P.A. Munchs hus


Sak 1  TILSETTING I STILLING SOM LEDELSESKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK
    
Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • følgeskjema
 • utvidet søkerliste
 • vurderingsskjema
 • CV for innstilte


Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Richard Susegg tilsetting i stilling som ledelseskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt
 


Sak 2  ANNIKEN K.E. KJESERUD –DIREKTE TILSETTING I STILLING SOM KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER/WEBKOORDINATOR (SENIORKONSULENT SKO 1363) VED FAKULTETSSEKRETERIATET

Sakspapirer:

 • fremlegg
 • utdrag av referat fra møtet i TUTA 19.12.2008
 • innstilling vedr. stilling som kommunikasjonsmedarbeider/webkoordinator av 16.12.2008
 • kunngjøringstekst
 • CV for Anniken E.K.Kjeserud

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Anniken K.E. Kjeserud fast tilsetting i stilling som kommunikasjonsmedarbeider/webkoordinator (seniorkonsulent SKO 1363) ved Det humanistiske fakultetssekretariat

Enstemmig vedtatt
  


Sak 3  TINE KRAG – FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING SOM FØRSTEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON
   

Sakspapirer:

 • fremlegg
 • CV for Tine Krag

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Tine Krag forlenget midlertidig tilsetting i 100 % stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon fra og med 1.2.2010 til og med 30.6.2010

Enstemmig vedtatt
 Sak 4  Saken ble trukket
 Sak 5  KAI KVERME – FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING SOM KONSULENT (SKO 1065) VED INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK
   
Sakspapirer:

 • fremlegg
 • notat /forenklet innstilling fra prosjektleder ved midlertidig tilsetting i 2008
 • CV for Kai Kverme,

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Kai Kverme forlenget midlertidig tilsetting i 50 % stilling som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk fra og med 1.2.2010 til og med 31.12.2010
   
Enstemmig vedtatt5.2.2010