Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 25. oktober kl.12.30

Tilstede: Kari Andersen, May Maria Tollerud, Ragnhild Rebne, Ellen Wingerei, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), 

Sted: Møterom 252, P.A.Munchs hus 

 Sak 1 Tilsetting i midlertidig stilling som redaktør (rådgiver SKO 1434) ved Forum for universitetshistorie

 Sakspapirer:

 • innstilling 
 • kunngjøring
 • forenklet søkerliste
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilbyr Ivar Torgersen midlertidig stilling som redaktør (rådgiver SKO 1434) ved Forum for universitetshistorie

Enstemmig vedtatt


 Sak 2 Tilsetting i stilling som rådgiver (SKO 1434) ved Studieseksjonen

 Sakspapirer:

 • innstilling 
 • intervjuguide og case
 • kunngjøring
 • vurdering
 • forenklet søkerliste
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilbyr Christine Klem stilling som rådgiver (SKO 1434) ved Studieseksjonen

Hvis Klem takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt

Publisert 22. nov. 2010 13:30