Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 27. september 2010,kl.12.30.

Tilstede: Kari Andersen, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder)

Sted: Møterom 252, P.A.Munchs hus 


 

Sak 1 Tilsetting i stilling som studie-/eksamenskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Sakspapirer:

  • Innstilling 
  • Kunngjøring
  • forenklet søkerliste
  • utvidet søkerliste
  • CV for innstilte
  • intervjuguide

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilbyr Magne Olav Rønningen stilling som studie-/eksamenskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

Publisert 11. okt. 2010 14:54