Protokoller 2011

Sist endret 11. nov. 2011 09:00 av livsi@uio.no

Referat fra møte 07.11.2011 kl. 12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

Sted: Møterom 286, P.A. Munchs hus

Sist endret 27. apr. 2011 09:56 av agnetew@uio.no

Referat fra møte mandag 04.04.2011 kl.12.30.

Sist endret 30. mars 2011 12:26 av agnetew@uio.no

Referat fra møte 28.03.2011 kl.12.30.

Sist endret 11. feb. 2011 11:17 av agnetew@uio.no

Referat fra møte 31.01.2011 kl.12.30.

Sist endret 5. des. 2011 14:52 av livsi@uio.no

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 05. DESEMBER 2011 KL. 12.30

I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede:             Kari Andersen, Torill Stave, May Maria Tollerud (vara for Kaja Schiøtz), Karen Haugland (vara for Jan Halvor Undlien), Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Helga Reiss (vara for Anne Ma Eide (leder)), Liv Simensen (sekretær)

Sist endret 10. juni 2011 14:34 av agnetew@uio.no

Referat fra møte mandag 6. juni 2011 kl.12.30

Sist endret 10. okt. 2011 12:59 av livsi@uio.no

Referat fra møte 10.10.2011 kl. 12.30

Til stede: Sigrid Nesje (vara for Kari Andersen), Torill Stave, May Maria Tollerud (vara for Kaja Schiøtz), Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

Sted: Møterom 286, P.A. Munchs hus

Sist endret 22. mars 2011 08:37 av agnetew@uio.no

Referat fra møte 14.03.2011, kl.12.30

Sist endret 31. jan. 2011 12:48 av agnetew@uio.no

Referat fra møte 17.01.2011 kl.12.30

Sist endret 23. des. 2011 11:23 av livsi@uio.no

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 19. DESEMBER 2011 KL. 12.30

I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede:             Sigrid Nesje (vara for Kari Andersen), May Maria Tollerud (vara for Kaja Schiøtz), Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

Sist endret 21. nov. 2011 13:16 av livsi@uio.no

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 21. NOVEMBER 2011 KL. 12.30

I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede:             Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Karen Haugland (vara for Jan-Børge Tjäder) , Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

Sist endret 26. sep. 2011 13:25 av livsi@uio.no

Referat fra møte 26.09.2011 kl. 12.30

Sist endret 30. juni 2011 09:36 av Ina Høj Hinden

Referat fra møte mandag 27. juni 2011 kl.12.30

Sist endret 30. aug. 2011 08:15 av livsi@uio.no