Tilsettingsutvalget for teknisk administrative stillinger

Referat fra møte mandag 04.04.2011 kl.12.30.

Til stede: Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted:Møterom 286, P.A.Munchs hus


Sak 1 Tilsetting i stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Sakspapirer:

  • innstilling
  • kunngjøring
  • vurdering
  • utvidet søkerliste
  • intervjuguide
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Maren Kristine Moen stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Hvis Moen takker nei til stillingen, går saken tilbake til innstillingskomiteen for innhenting av ytterligere referanser for innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 Tilsetting i 50 % midlertidig stilling som arkivkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv

Sakspapirer:

  • forenklet innstilling
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Gerd Elisabeth Nordby 50 % stilling som arkivkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv for en prosjektperiode på 2 år for å gjennomføre det skisserte oppdaterings og kvalitetssikringsprosjektet.

Enstemmig vedtatt

Publisert 27. apr. 2011 09:56