Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 05. DESEMBER 2011 KL. 12.30

I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede:             Kari Andersen, Torill Stave, May Maria Tollerud (vara for Kaja Schiøtz), Karen Haugland (vara for Jan Halvor Undlien), Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Helga Reiss (vara for Anne Ma Eide (leder)), Liv Simensen (sekretær)

SAK 1 TILSETTING I STILLING SOM FORSKNINGSKONSULENT (SKO 1408/1363) VED FORSKNINGS- OG ADMINISTRASJONSSEKSJONEN

Sakspapirer: Innstilling med vurderingsskjema, kunngjøring, utvidet søkerliste, intervjuguide og CV for innstilte.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Mari Corell stilling som forskningskonsulent ved Forsknings- og administrasjonsseksjonen.

Dersom Corell takker nei til stillingen sendes saken tilbake og tilsetningsutvalget ber om at søker nr. 35  er blant de som kalles inn til intervju.

Enstemmig vedtatt


SAK 2 TILSETTING I STILLING SOM ØKONOMIKONSULENT (SKO 1408) VED FORSKNINGS- OG ADMINISTRASJONSSEKSJONEN

Sakspapirer: Innstilling med vurderingsskjema, kunngjøring, utvidet søkerliste, intervjuguide og CV for innstilte.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Jannike Clausen stilling som økonomikonsulent (sko 1408) ved Forsknings- og administrasjonsseksjonen.

Dersom Clausen takker nei til stillingen sendes saken tilbake.

Enstemmig vedtatt

 

Publisert 5. des. 2011 14:52