Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 6. juni 2011 kl.12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Karen M. Haugland, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm, Anne Ma Eide (leder) Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted: Rom 286, P.A.Munchs hus


Sak 1 Tilsetting i stililng som arkivkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • vurdering
 • utvidet søkerliste
 • intervjuguide
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Øystein Moe stilling som arkivkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv.

Hvis Moe takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 Tilsetting i stilling som forskningskonsulent (SKO 1363) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • vurdering
 • utvidet søkerliste
 • intervjuguide
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Dagfinn Hagen stilling som forskningskonsulent (SKO 1363) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Hvis Hagen takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei, går stillingen videre til innstilte nummer 3.

Enstemmig vedtatt


 

 

Publisert 10. juni 2011 14:34