Referat TUTA 07.11.2011

Referat fra møte 07.11.2011 kl. 12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

Sted: Møterom 286, P.A. Munchs hus

Sak 1

Tilsetting i stilling som informasjonskonsulent 50 % (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon.
Sakspapirer:
  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • Utvidet søkerliste
  • Intervjuguide
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Eirin Cathrine Lade stilling som informasjonskonsulent ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Hvis Lade takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 3. Hvis innstilte nummer 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 4.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 11. nov. 2011 08:58 - Sist endret 11. nov. 2011 09:00