Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte 10.10.2011 kl. 12.30

Til stede: Sigrid Nesje (vara for Kari Andersen), Torill Stave, May Maria Tollerud (vara for Kaja Schiøtz), Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

Sted: Møterom 286, P.A. Munchs hus

Sak 1

Tilsetting i midlertidig stilling som programkoordinator (SKO 1408/1363) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Sakspapirer:
  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • Utvidet søkerliste
  • Intervjuguide
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Stina Petersen stilling fra 01.11.2011 til 31.10.2012 som programkoordinator (seniorkonsulent SKO 1363) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Hvis Petersen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 10. okt. 2011 12:59