Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte 14.03.2011, kl.12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted: Møterom 252, P.A.Munchs hus


 

Sak 1  Tilsetting i 20% stilling som overingeniør (SKO 1087) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Duncan Slarke 20% stilling som overingeniør (SKO 1087)  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Hvis Slarke takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Hvis innstilte nr. 2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 Tilsetting i stilling som førstekonsulent/-økonomikonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Andreas Bangsund stilling som førstekonsulent/økonomikonsulent (SKO 1408)  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Hvis Bangsund takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 3 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurdering
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Kirsti Hyldmo stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hvis Hyldmo takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 4 Tilsetting i stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • utvidet søkerliste
 • vurdering
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Sandra Janzsó stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hvis Janzsò takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Torill Stave, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide stemte for, Kari Andersen, Kaja Schiøtz stemte mot.
 


Sak 5

Sakspapirer: Omgjøring av stillingsprosent fra 50% til 100% stilling som økonomikonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Det humanistiske fakultet, forsknings- og administrasjonsseksjonen

 • forenklet innstilling
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Lena Kristin Andresen 100% fast stilling som økonomikonsulent (førstekonsulent SKO 1408).

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 22. mars 2011 08:37