Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte 17.01.2011 kl.12.30

Tilstede: Kari Andersen, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Ellen Wingerei, Gyda Dobloug, Helga Reiss (fungerende leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted: Møterom 252, P.A.Munchs hus 


 Sak 1 Tilsetting i stilling som ekspedisjonskonsulent (SKO 1065) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 Sakspapirer:

  • innstilling 
  • kunngjøring
  • utvidet søkerliste
  • vurdering
  • intervjuguide
  • CV for innstilte

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilbyr Vibeke Blindheimsvik stilling som ekspedisjonskonsulent (SKO 1065) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Hvis Blindheimsvik takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr.2. Hvis innstilte nr.2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr.3. Hvis innstilte nr.3 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr.4.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1363 seniorkonsulent) ved Det Teologiske fakultet

Sakspapirer:

  • innstilling 
  • kunngjøring
  • utvidet søkerliste
  • CV for innstilte

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilbyr Hege Handberg stilling som studiekonsulent (SKO 1363 seniorkonsulent) ved det Teologiske fakultet

Hvis Handberg takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr.2. Hvis innstilte nr.2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr.3.

Enstemmig vedtatt

 

Publisert 31. jan. 2011 12:48