Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 21. NOVEMBER 2011 KL. 12.30

I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede:             Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Karen Haugland (vara for Jan-Børge Tjäder) , Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

SAK 1 Tilsetting i midlertidig stilling som ekspedisjonskonsulent (SKO 1065) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk                                                                                                                                                                      

Sakspapirer:

  • Innstilling
  • kunngjøring
  • utvidet søkerliste
  • CV for innstilte
  • intervjuguide
  • vurderingsskjema.

Tilsettingsutvalget tilbyr Håkon Kristiansen midlertidig stilling som ekspedisjonskonsulent ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Hvis Kristiansen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

 

                        Enstemmig vedtatt

Publisert 21. nov. 2011 13:16