Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte 26.09.2011 kl. 12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, May Maria Tollerud (vara for Kaja Schiøtz), Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland (vara for Jan-Børge Tjäder), Helga Reiss, Thorbjørn Nordbø (vara for Anne Ma Eide (leder)), Liv Simensen (sekretær)

Sted: Møterom 286, P.A. Munchs hus

 


Sak 1
Tilsetting i stilling som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
 
Sakspapirer:
 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjuguide
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Anne Siri Wathne stilling som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Hvis Wathne takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

Enstemmig vedtatt


Sak 2
Tilsetting i 80% stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved studieadministrasjonen
 
Sakspapirer:
 • Innstilling
 • Anmodningsskjema
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Poengrangering
 • Intervjuguide
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Ane Alvik 80 % stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved studieadministrasjonen.

Hvis Alvik takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt.

Publisert 26. sep. 2011 13:25