Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte mandag 27. juni 2011 kl.12.30

Til stede: Kari Andersen, Kaja Schiøtz, Torill Stave, Jan-Børge Tjäder, Jan Halvor Undlien, Greta Holm,  Helga Reiss (leder), Gyda Dobloug (sekretær)

Sted: Rom 205, P.A.Munchs hus


Sak 1 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • vurdering
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr  Mette Diana Vidnes tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Hvis Vidnes takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei, går stillingen videre til innstilte nummer 3 og til slutt til innstilte nummer 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 Tilsetting i vikariat som personalkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • vurdering
 • utvidet søkerliste
 • intervjuguide
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Liv Eldbjørg Simensen tilsetting i midlertidig stilling som personalkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv. Tilsettingen er et vikariat for ett år med mulighet for forlengelse, ev. fast tilsetting dersom stillingen blir ledig.

Hvis Simensen takker nei til vikariatet, lyses stillingen ut på nytt og/eller komiteen går aktivt ut for å finne andre kandidater. 

Enstemmig vedtatt


Sak 3 Tilsetting i 50 % stilling som informasjonskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • vurdering
 • utvidet søkerliste
 • oppgave
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Randi Kvåle Iversen tilsetting i 50 % stilling som informasjonskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Hvis Iversen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 4 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved  Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • vurdering
 • utvidet søkerliste
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Pål Sbertoli Nielsen tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved  Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Hvis Nielsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei, går stillingen videre til innstilte nummer 3, videre til innstilte nummer 4, innstilte nummer 5 og til slutt til innstilte nummer 6.

Enstemmig vedtatt


Sak 5 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved  Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Sakspapirer:

 • innstilling
 • kunngjøring
 • vurdering
 • utvidet søkerliste
 • intervjuplan
 • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr  Lina Hildershavn Rye tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved  Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Hvis Rye takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei, går stillingen videre til innstilte nummer 3 og til slutt til innstilte nummer 4.

Tilsettingsutvalget tilbyr samtidig Julie Nybakk Kvaal midlertidig tilsetting i ett års vikariat som studiekonsulent (SKO 1408) med senere mulighet for fast tilsetting ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 27. juni 2011 14:30 - Sist endret 30. juni 2011 09:36