Tilsettingsutvalget for teknisk administrative stillinger

Referat fra møte 28.03.2011 kl.12.30.

Til stede:Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted:Møterom 252, P.A.Munchs Hus


 

Sak 1 Tilsetting i stilling som forskningskonsulent (SKO 1363) ved Institutt for musikkvitenskap

Sakspapirer:

  • innstilling
  • kunngjøring
  • vurdering
  • utvidet søkerliste
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Jan Richard Kjelstrup stilling som forskningskonsulent (SKO 1363) ved Institutt for musikkvitenskap

Hvis Kjelstrup takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


 

Sak 2 Tilsetting i stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Sakspapirer:

  • innstilling
  • kunngjøring
  • vurdering
  • utvidet søkerliste
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Tine Sønderby Kristensen stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Hvis Kristensen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Enstemmig vedtatt


 

 

Publisert 30. mars 2011 12:26