Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte 29.08.2011 kl. 12.30

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

Sted: Møterom 286, P.A. Munchs hus

 

Sak 1
Tilsetting i stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Sakspapirer:

  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • Utvidet søkerliste
  • Intervjuguide
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Mari Corell stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Hvis Corell takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 30. aug. 2011 08:15