Tilsettingsutvalget for teknisk- administrative stillinger

Referat fra møte 31.01.2011 kl.12.30.

Til stede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Ragnhild Rebne, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

Sted: Møterom 252, P.A.Munchs hus


Sak 1 Tilsetting i stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved IT-seksjonen

Sakspapirer:

  • innstilling
  • kunngjøring
  • utvidet søkerliste
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Nam Duc Pham stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved IT-seksjonen.

Hvis Duc Pham takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Hvis innstilte nummer 2 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 Tilsetting i to stillinger som overingeniør (SKO 1087) ved Enhet for Digital dokumentasjon, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

  • innstilling
  • kunngjøring
  • utvidet søkerliste
  • vurdering
  • intervjuguide
  • CV for innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Eszter Horvati og Frederik Rønnevig stilling som overingeniør (SKO 1087) ved Enhet for Digital dokumentasjon, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hvis Horvati eller Rønnevig takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 11. feb. 2011 11:17