Referat fra TUTA 03.09.2012

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 3. SEPTEMBER 2012 KL. 12.30

I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede: Pauline Munch Eriksen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Karen Haugland (vara for Jan Halvor Undlien), Bjørn Erik Schjerverud (vara for Jan-Børge Tjäder), Helga Reiss (vara for Anne Ma Eide (leder)), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Liv Simensen (sekretær)

SAK 1                TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE

                                                                                                                                                                      

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, CV for innstilte, utvidet søkerliste, intervjuguide.

Forslag til vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Anne Siri Wathne 100% stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom Wathne takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

 

                                   Enstemmig vedtatt


 

SAK 2             TILSETTING I STILLING SOM SENIORKONSULENT (SKO 1363) VED SENTER FOR IBSENSTUDIER, INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER

 

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, poengvurdering, CV for innstilte, utvidet søkerliste, intervjuguide.

 

Kaja Schiøtz ved Forskerforbundet kom med følgende forslag til vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Laila Yvonne Henriksen 100 % stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.
Dersom Henriksen takker nei, går stillingen tilbake til instituttet for å lage en grundigere redegjørelse for plasseringen av innstilte nummer 2 og innstilte nummer 3.

En stemme for.

 

Forslag til vedtak fra instituttet:

Tilsettingsutvalget tilbyr Laila Yvonne Henriksen 100 % stilling som seniorkonsulent  (SKO 1363) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Dersom Henriksen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

 

Seks stemmer for, vedtatt.

Publisert 5. sep. 2012 16:05