Referat fra TUTA 06.02.2012

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 06.02.2012 KL. 12.30 I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder , Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

 

SAK 1    TILSETTING I STILLING SOM AVDELINGSINGENIØR (SKO 1085) VED IT-SEKSJONEN

                                                                                                                                                                      

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, vurderingsskjema, intervjuguide og CV for innstilte.

 

            Vedtak:

 

Tilsettingsutvalget tilbyr Lars Erik Eriksson stilling som avdelingsingeniør ved IT-seksjonen.

 

                        Enstemmig vedtatt.

 

 

Publisert 6. feb. 2012 13:10