Referat fra TUTA 11.06.2012

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 11.06.2012 KL. 12.30

Tilstede:  Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Karen Haugland (vara for Jan Halvor Undlien), Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

SAK 1    TILSETTING I STILLING SOM ADMINISTRATIV LEDER (SKO 1054) VED INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, intervjuguide, CV for innstilte.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Katrine Randin 100% stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt.


SAK 2    TILSETTING I STILLING SOM ARKIVKONSULENT (SKO 1408) VED SEKSJON FOR HR, PERSONAL OG ARKIV

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, vurderingsskjema, intervjuguide, CV for innstilte.

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Solfrid Oppedal Langseth  100 % stilling som arkivkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv.

Enstemmig vedtatt.


SAK 3    TILSETTING I STILLING SOM PERSONALKONSULENT (SKO 1408) VED SEKSJON FOR HR, PERSONAL OG ARKIV

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, vurderingsskjema, intervjuguide, CV for innstilte.

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Tone Elstad 100 % stilling som personalkonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv. Dersom Elstad takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre  til innstilte nr. 3

Enstemmig vedtatt.


SAK 4    TILSETTING I STILLING SOM FORSKNINGSKONSULENT (RÅDGIVER SKO 1434) VED INSTITUTT FOR FILOSOFI, IDÈ- OG KUNSTHISTORIE OG KLASSISKE SPRÅK

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, CV for innstilte.

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Zhanna Saidenova  100 % stilling som forskningskonsulent (rådgiver SKO 1434) ved Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Saidenova takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, sendes saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.


SAK 5    TILSETTING I STILLING SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK

Sakspapirer: Innstilling, CV for innstilte.

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Kristin Bjørneboe Eide 100 % stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt fot litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt.


SAK 6    FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING VED INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

Sakspapirer: Fremlegg, anmodning for forlengelse, CV.

Vedtak:
Tilsettingsutvalget forlenger tilsetting av Asbjørn Gabrielsen i 100% stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk fra og med 16.06.2012 til og med 30.06.2013.

Enstemmig vedtatt.


SAK 7    FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING VED INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

Sakspapirer: Fremlegg, anmodning for forlengelse, CV

Vedtak:
Tilsettingsutvalget forlenger tilsetting av Darrin Joseph Corbin i 100% stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk fra og med 01.08.2012 til og med 30.06.2013.

Enstemmig vedtatt.

Publisert 13. juni 2012 10:38 - Sist endret 13. juni 2012 10:40