Referat fra TUTA 14.05.2012

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 14.05.2012 KL. 12.30

Tilstede:  Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær) 

          

           SAK 1: TILSETTING I TO FASTE STILLINGER SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK

 

           Sakspapirer: Innstilling, poengfordeling, CV for innstilte, utvidet søkerliste, intervjuguide

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Hans Joar Johannessen den faste stillingen som eksamenskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Johannessen takker nei til stillingen , går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. Tilsettingsutvalget tilbyr Tor Erik Johnsen den faste stillingen som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for littertur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Johnsen takker nei til stillingen, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. 

 

SAK 2 : TILSETTING I FAST STILLING SOM INFORMASJONSKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER 

Sakspapirer: Forenklet innstilling, CV for innstilte

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Vibeke Nøkling i 100 % fast stilling som informasjonskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Publisert 16. mai 2012 14:03