Referat fra TUTA 15.10.2012

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 15. SEPTEMBER 2012 KL. 12.30 I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede: Pauline Munch Eriksen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

SAK 1 TILSETTING I STILLING I STILLING SOM ADMINISTRASJONSKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, poengvurdering, intervjuguide, CV for innstilte, utvidet søkerliste.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Asbjørn Gabrielsen 100 % stilling som administrasjonskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt.


SAK 2 TILSETTING I MIDLERTIDIG STILLING SOM KONSULENT (SKO 1065) VED INSTITUTT FOR FILOSOFI, IDÉ- OG KUNSTHISTORIE OG KLASSISKE SPRÅK

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, poengvurdering, CV for innstilte.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Lars Jørgen Myking midlertidig stilling som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Myking takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3, og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt.SAK 3 TILSETTING I STILLING SOM KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER (SKO 1363) VED FAKULTETSADMINISTRASJONEN

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, poengvurdering, intervjuguide, CV for innstilte.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Camilla Chausse stilling som kommunikasjonsmedarbeider (SKO 1363) ved Fakultetsadministrasjonen.
Dersom Chausse takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt.


SAK 4 FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG STILLING SOM FØRSTEKONSULENT (SKO 1408) VED AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES, BAKU, VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER

Sakspapirer: Anmodning om forlengelse, CV for Eirin Bugge, notat fra prosjektleder Vibeke Roggen.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget forlenger Eirin Bugges stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Azerbaijan University of Languages, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier f.o.m. 01.02.2013 t.o.m 30.06.2012.

Enstemmig vedtatt.

Publisert 15. okt. 2012 13:10