Referat fra TUTA 16.01.2012

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 16.01.2012 KL. 12.30 I MØTEROM 286, P.A. MUNCHS HUS

Tilstede: Kari Andersen, Mimi Koppang (vara for Torill Stave), Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder , Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær)

SAK 1    TILSETTING I STILLING SOM AVDELINGSINGENIØR (SKO 1085) VED IT-SEKSJONEN

                                                                                                                                                                      

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, vurderingsskjema, intervjuguide og CV for innstilte.

 

Vedtak:

Saken sendes tilbake til innstillingskomiteen som bes innhente referanse fra Statnett (Løvold) og Baneservice (Eriksson). Videre bes de også gjennomgå innstillingen og bedre underbygge konklusjonen.


SAK 2    TILSETTING I STILLING SOM OVERINGENIØR (SKO 1087) VED IT-SEKSJONEN

             

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, vurderingsskjema, intervjuguide og CV for innstilte.

 

            Forslag til vedtak:

Tilsettingsutvalget tilbyr Rune Normann Hamre stilling som overingeniør ved IT-seksjonen.

 

                        Enstemmig vedtatt.

Publisert 16. jan. 2012 14:12 - Sist endret 16. jan. 2012 14:14