Referat fra TUTA 29.06.2012

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, FREDAG 29.06.2012 KL. 10.00

Tilstede: Kari Andersen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Anne Ma Eide (leder), Agnete Wiersholm (sekretær)

SAK 1 og 2   TILSETTING I STILLING SOM PROSJEKTLEDER (SKO 1113) OG FAGREDAKTØR (SKO 1364) VED INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE

Sakspapirer: Innstilling, poengvurdering, kunngjøring, utvidet søkerliste, intervjuguide, oppgaver, prosjektbeskrivelse Norgeshistorie på nett, CV for innstilte.

Vedtak:

Sak 1:

Tilsettingsutvalget tilbyr Øyvind Eliassen 100% stilling som prosjektleder (SKO 1113) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom Eliassen takker nei, sendes saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2:

Tilsettingsutvalget tilbyr Eivind Heldaas Seland 100% stilling som Fagredaktør (SKO 1364) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom Seland takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Dersom innstilte nummer 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

Enstemmig vedtatt.

 


SAK 3    TILSETTING I STILLING SOM REGNSKAPSKONSULENT (SKO 1408) VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, FORSKNINGS- OG ADMINISTRASJONSSEKSJONEN/INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, poengvurdering, intervjuguide, CV for innstilte.

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilbyr Jian Li 100 % stilling som regnskapskonsulent (SKO 1408) ved Det humanistiske fakultet/Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Li takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Dersom innstilte nummer 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 3.

Enstemmig vedtatt.


 

Publisert 3. juli 2012 09:32