Referat fra TUTA 25.02.2013

REFERAT FRA MØTE I TILSETTINGSUTVALGET FOR TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER, MANDAG 25. FEBRUAR 2013 KL. 12.30

Tilstede:             Pauline Munch Eriksen, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær).

SAK 1                TILSETTING I STILLING SOM EKSAMENSKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK                                                                                                                   

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, søknad og CV for de innstilte, intervjuguide.

            Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Marie Berstad i stilling som eksamenskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Berstad takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3, deretter til innstilte nr. 4 og deretter til innstilte nr. 5.

Enstemmig vedtatt


SAK 2                TILSETTING I STILLING SOM PROGRAMKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK

 

Sakspapirer: Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, søknad og CV for de innstilte, intervjuguide.

Vedtak:
 

Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Kristine Høyem i stilling som programkonsulent  (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Høyem takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt


 

SAK 3                OPPSIGELSE FRA STILLING SOM FØRSTEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER

Sakspapirer: Forhåndsvarsel om oppsigelse.

Vedtak:

Vedtaket er unntatt offentlighet.
 

Publisert 25. feb. 2013 15:16