Protokoller 2014

Publisert 15. sep. 2014 13:16

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 15. september kl 12.30.

Tilstede: Helga Reiss (vara for Thorbjørn Nordbø), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Torill Stave, Kaja Schiøtz, Christer Wiik Aram, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Katrine Randin, Liv Simensen (sekretær).

Publisert 10. sep. 2014 11:03

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 8. september kl 12.30, rom PAM 287.

Tilstede: Thorbjørn Nordbø (leder), Helga Reiss, Karen M. Haugland, Katrine Randin (vara for Jan Halvor Undlien), Kaja Schiøtz, Torill Stave, Gry Bruland Larsen (vara for Arve T. Thorsen), Evian Nordstrand (vara for Liv Eldbjørg Simensen)

Publisert 24. juni 2014 13:20

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 23. juni kl. 12:30.

Tilstede: Helga Reiss (leder, vara for Thorbjørn Nordbø), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Anne Siri Wathne, Liv Simensen (sekretær)

Publisert 12. juni 2014 10:42

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, tirsdag 10. juni kl. 11.00.

Tilstede: Karen Haugland, Torill Stave, Helga Reiss (vara for Thorbjørn Nordbø, leder), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Kaja Schiøtz, Anne Siri Wathne, Liv Simensen (sekretær).

Publisert 21. mai 2014 11:19

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 19. mai kl. 09.00.

 

Tilstede: Helga Reiss, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Anne Siri Wathne, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Thorbjørn Nordbø (leder), Liv Simensen (sekretær).

Publisert 24. mars 2014 09:38

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 10. mars kl. 12.30.

Tilstede: Kaia Schiøtz, Torill Stave, Anne Siri Wathne, Jan Halvor Undlien, Karen Haugland, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær).

Publisert 20. feb. 2014 14:57

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 17. februar kl. 11.30

Tilstede:              Mimi Koppang (vara for Torill Stave), Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Anne Ma Eide (leder),  Liv Simensen (sekretær).

Publisert 28. jan. 2014 09:40

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 27. januar kl. 11.00

Tilstede:              Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Anne Ma Eide (leder),  Liv Simensen (sekretær).